Beeldenstorm “centrum van verbeelding”

Beeldenstorm werd opgericht in 1999 en kreeg, dankzij de hulp van de Gemeente Anderlecht, onderdak in de voormalige school Marius Renard. De ateliers die er zijn ondergebracht vormen een uitvalbasis voor een hele reeks activiteiten.

Alle ateliers worden geleid door professionele krachten.Jaarlijkse samenwerking met Beeldenstorm. Onze leerlingen kunnen daar terecht voor creatieve ateliers, gaande van koken, naaien, keramiek, media, …

Doel

• de leerlingen kunnen genieten van muzische producten van zichzelf en anderen en ontwikkelen daarbij hun eigen voorkeuren

• de leerlingen kunnen respect en waardering tonen voor kunstuitingen uit verschillende culturen

• de leerlingen kunnen en durven een eigen menig vormen over kunstwerken

• de leerlingen exploreren en experimenteren met nieuwe materialen

• de leerlingen ontdekken hun talenten en die van medeleerlingen

• de leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het muzisch vormgeven