Brede school

 

Inhoud:

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen organisaties uit verschillende sectoren, waaronder één of meerdere scholen, die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving, in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.
Onze school maakt deel uit van Brede school Kureghem: met volgende partners:

Voorzienigheidsschool, Cultureghem, Maks VZW, KIK, Huis der gezinnen, Medikuregem, VGC

Doelen

  • Breed leren, waarbij het leren van competenties in onderlinge samenhang en binnen een concrete maatschappelijke context gebeurt, zowel in de vrije tijd als tijdens de schooluren.We hebben een samenwerking met een winkel in de buurt die ons ingrediënten bezorgt om kookactiviteiten te organiseren met ouders en kinderen
  • Verbreden van de leer- en leefomgeving door een groter, meer divers, meer toegankelijk of nieuw aanbod te voorzien.
    We zorgen voor informatie en toeleiding naar de verschillende naschoolse activiteiten in de buurt
  • Versterken van leer- en leefomgeving door obstakels weg te werken, mensen te ondersteunen en competenter te maken of door de fysieke omgeving te optimaliseren.
    Er wordt op school 2 maal in de week middagsport georganiseerd