Schooluren

LAGER SCHOOL
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8.45-10.25
10.25-10.40 Speeltijd
10.40-12.20
12.20-13.30 middag
13.30-15.20
KLEUTER SCHOOL
Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag
8.45-11.10
11.10-12.30 middag
12.30-14.00
14.00-14.15 Speeltijd
14.15-15.20
Woensdag
8.45-10.45
10.45-11.00 Speeltijd
11.00-12.20

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Infobrochure

U kan de infobrochure van de school hier downloaden

Schoolraad GBS Kameleon

Wie? Wat?

De schoolraad is een formeel participatieorgaan met vertegenwoordigers van ouders, personeel, lokale gemeenschap. Rechten en plichten inzake info en communicatie, advies- en overlegbevoegdheid

Waar? Wanneer?

Op school

Driemaal per jaar

Samenstelling van onze schoolraad

Personeel: Paulien Thomas L1
Directie: Mvr. Sirjacq A.
Ouders: Imachaal Khadija, Errakhaoui Nadia
Externe Partner: /
Schoolbestuur: Joris Raskin, Elke Roex