Inschrijven in een Nederlandstalige school in Brussel.

U

w kind inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school in Brussel? Meld uw kind aan tussen 1 en 26 maart 2021 . Het exacte moment is niet belangrijk. Alle kindjes geboren vanaf 2019 !

    Bij de aanmelding moet u de volgende gegevens invullen:

  • Gegevens van het kind: naam, geboortedatum, rijksregisternummer, domicilieadres, leerjaar
  • Gegevens over uzelf: contactgegevens, eventueel werkadres
  • De scholen van uw keuze
  • Behoort u tot een voorrangsgroep? Beantwoord de vragen over de voorrang en verzamel de nodige documenten.

Afspraken schoolbezoek :

Op dit ogenblik zijn fysieke afspraken niet mogelijk. U kan uw kind inschrijven via de website www.inschrijveninbrussel.be (zie link)

Ga naar contact indien u hulp nodig heeft.