Klimaatbende

Inhoud:

Het traject levert concrete milieu- en financiële winst op, zowel voor de school als voor de gemeente. Van de gemeente wordt betrokkenheid en logistieke ondersteuning gevraagd.

Doelstellingen van het klimaattraject:

Duurzame keuzes leren maken voor de planeet, samen met de leerlingen, het schoolteam en de schoolomgeving.

Scholen samenbrengen tijdens netwerkmomenten om van elkaar te leren, elkaar aan te moedigen en te inspireren.

De CO2-uitstoot verminderen om de klimaatopwarming onder 1,5°C te houden.
Educatieve, milieu- en financiële winst.