Ouders zijn bijzonder welkom op onze school!

Koffiemomenten:

  • Maandelijks koffiemoment: ouders komen samen met de werkgroep ouderbetrokkenheid. Verschillende thema’s kunnen aan bod komen zoals: opvoedingsadvies, gezonde voeding, e schoolwerking, …

Kookmomenten

  • 6 maal per jaar organiseert de oudergroep een kookmoment. De ouders koken dan samen voor de hele school. Dat kan soep zijn, maar ook pasta en couscous staat op het menu.

Open klasactiviteiten

  • Ouders worden op regelmatige basis uitgenodigd om in de klas activiteiten bij te wonen of mee te ondersteunen in de klas

Transitiekoffers

  • In de kleuterschool zijn er transitiekoffers met boekjes, spelletjes, stappenplannen, informatie. Deze worden meegegeven naar huis zodat ouders leren spelen met hun kinderen.

Open onthaal

  • Elke ochtend bestaat er de mogelijkheid om met ouders nog even na te praten op school. Dit wordt door de oudergroep zelf georganiseerd. De samenhorigheid tussen ouders vergroot hierdoor en dit werkt ook drempelverlagend voor ouders die niet altijd leerkrachten of directie rechtstreeks durven aanspreken.

Formele en informele oudercontacten

  • Bij elk rapport is er een oudercontact. Er kunnen altijd bijkomende gesprekken georganiseerd worden zowel op vraag van de leerkracht, zorgco, directie of ouders.
    Elke ochtend kunnen ouders hun kinderen naar de klas brengen en is er de mogelijkheid om korte vraagjes te stellen aan de klastitularis.

Evenementen: wintemarkt, schoolfeest, infomoment

  • We nodigen ouders graag uit op onze verschillende evenementen

ClassDojo

  • Via classdojo delen we foto’s van activiteiten, berichten, mededelingen en is het ook mogelijk om een privéberichten te sturen naar een leerkracht. Ouders krijgen in het begin van het schooljaar een code om in te loggen.