OVSG leerplanzoeker

De webapplicaties ‘leerplanzoeker’,’doelenboek lager onderwijs’ en ‘doelenboek kleuters’ van OVSG is terug beschikbaar .
U kan zich aanloggen op https://schoolweb.ovsg.be/lpz/leerplan_login.aspx
 met het instellingsnummer 3962 en het paswoord veeweide

Schoolwerkplan

Het schoolwerkplan

Een schoolwerkplan is een document  waarin naast het pedagogisch project allerhande gegevens, afspraken en maatregelen zijn opgenomen met de betrekking tot organisatorische en inhoudelijke aspecten van het aangeboden onderwijs.

Handleiding van de leerkracht