Afwezigheden ziekte

1dag :

asap sms-en naar de directie
ten laatste 1u voor de start van de lessen.
( geen documenten noodzakelijk )

Meer dan 1 dag :

=> 48u tijd om dit door te sturen

Overige afwezigheden

Andere bewijzen afwezigheden voor sociaal verlof ( overmacht ) , huwelijk , overlijden , .. ( omstandigheidsverlof )

mailen in pdf naar :
personeel.onderwijs@anderlecht.brussels en het secretariaat gbskameleonsecretariaat@anderlecht.brussels in cc )

=> 48u tijd om dit door te sturen

Arbeidsongeval

Voor de vaststelling van je arbeidsongeval dient je document model B door de dokter te laten invullen.
Indien je afwezig bent laat je ook medex invullen.
Je scant alles in en stuurt door naar => personeel.onderwijs@anderlecht.brussels en naar het secretariaat van de school gbskameleonsecretariaat@anderlecht.brussels Vervolgens krijg je nog een aantal andere documenten betreffende het ongeval en eventuele getuigen om in te vullen.

=> 48u tijd om dit door te sturen

ARBEIDSONGEVAL Medex

In te vullen indien je afwezig bent door een arbeidsongeval

ARBEIDSONGEVAL Model B

Document voor de vaststelling arbeidsongeval

Hospitalisatie verzekering AG Insurance

Informatiebrochure AG insurance

Iedere persoon die door de gemeente is aangeworven hetzij als contractueel, vastbenoemd of onderwijzend personeel geniet van een hospitalisatieverzekering.
Deze omvat de verzorgingskosten in geval van hospitalisatie, pre-en posthospitalisatie en in geval van een ernstig ziekte (voor zover ze opgenomen zijn contract).
De premie voor de basisformule wordt volledig door het gemeentebestuur ten laste genomen.
Basisformule=gemeenschapelijke kamer.
Er bestaat ook een uitgebreide formule. Deze formule voorziet in de keuze van een éénpersoonskamer mits betaling van een supplementaire premie door de titularis.
Het is eveneens mogelijk om de leden van uw gezin bij deze verzekering aan te sluiten.
Deze premie is echter volledig te uwen laste.
Een nieuwe verzekeringskaart zal jullie per post thuis gestuurd worden.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:
assurancehospi@anderlecht.brusselshospiverzekering@anderlecht.brussels – Rose Hakizuwera: 02 800 07 17

Verzekeringskaart AG

Aansluitingsformulier AG

Schademelding AG