WELBEVINDEN

OMDAT

Wij geloven dat het welbevinden van de leerling de basis vormt voor elke vorm van leren en ontwikkelen. Wij engageren ons om het bevorderen van welbevinden als kerntaak van het schoolteam te beschouwen.

Om welbevinden voor elkeen te kunnen garanderen is er vertrouwen nodig, een kleurrijke omgeving, een ontspannen sfeer, respect voor elke persoonlijkheid, een lage drempel en een open deur.

SAMEN OMDAT

bij het opvoeden en leren van kinderen zijn alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken. Het is dus de hele gemeenschap die invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.

In onze school willen we een positief en participatief schoolklimaat creëren voor alle betrokkenen door open communicatie centraal te stellen.

Een goede samenwerking tussen ouders en school is erg belangrijk voor het verhogen van de ontwikkelingskansen van onze leerlingen. Sterk vertrouwen in elkaar schept immers een grote verbondenheid met de school.

DIVERSITEIT OMDAT

Leerlingen verschillen. Hun leerprocessen verschillen. Hun toekomstdromen en verleden verschillen.

Elke individuele leerling is een vat vol talenten en interesses. We willen dan ook als schoolteam ontdekken wat elke leerling in zijn mars heeft. Leerlingen moeten respectvol leren omgaan met verschillen tussen mensen, of die nu van religieuze, culturele, of andere aard zijn.

ERVARINGSGERICHT OMDAT

Kinderen gaan een optimale ontwikkeling doormaken als ze betrokken werken en met plezier naar school gaan.

Dit ontstaat als zij bezig zijn met dingen die aansluiten bij hun belangstelling en behoefte.

Kinderen hebben ook de behoefte om de wereld om hen heen te verkennen en hun kennis te verbreden.

Een rijke leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen aanbieden is hierbij van belang.