Zorgvisie

Het welbevinden van elke leerling is op onze school prioritair. Wij willen dat onze kinderen zich goed in hun vel voelen, over de juiste basiskennis en vaardigheden beschikken om zelfstandig te kunnen functioneren zodat zij zich steeds verder kunnen ontwikkelen.

Op onze school  hebben we aandacht voor elk kind, met al zijn talenten en/of zorgvragen.
Het volledige schoolteam neemt de zorgende taak op zich, elk op zijn niveau. Ons zorgbeleid is opgebouwd volgens de fases van het zorgcontinuüm.
We starten vanuit een brede basiszorg met waar het nodig is, algemene drempelverlagende zorgmaatregelen.

zorgcoördinator

De zorgcoördinator stuurt het zorgteam aan voor leerlingen die nood hebben aan verhoogde zorg.

Samen met al de actoren (ouders, kind, leerkrachten, CLB, ondersteuningsnetwerk,….) bekijken we de mogelijkheden om als school iedereen de beste kansen te kunnen geven op kwalitatief onderwijs

CLB =  Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs heeft als missie bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. Wij willen dat kinderen zich goed voelen en tevreden zijn op school, want wij weten dat enthousiaste leerlingen meer succes hebben:

  • Ze leren en studeren gemakkelijker.
  • Ze hebben fijne vrienden en leren respect hebben.
  • Ze ontdekken hun talenten.

Sinds 1 februari 2016 is CLBch@t bereikbaar.

Leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs kunnen vanaf dan online bij een CLB-medewerker terecht. CLBch@t werkt op anonieme basis.

De chat is open op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 17u. tot 20u. Op woensdag kan je al om 14u. bij de chat terecht.

Contactpersoon CLB

Maatschappelijk werker

ines.melotte@clbvgc.be

- Ines Melotte -